การเรียนดนตรีในเด็กเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้าม! เรียนดนตรีแจ้งวัฒนะ

หลายๆท่านอาจจะคิดว่าการเรียนดนตรีหรือการเรียนศิลปะนั้นไม่ได้เป็นการส่งเสริมทักษะให้เด็กเลย แต่จริงๆแล้วมันผิดมาก! เพราะ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนดนตรีหรือศิลปะนั้น สามารถช่วยส่งเสริมทักษะหลายๆด้านให้เด็ก ไม่ว่าจะเป้นเรื่องของ สมาธิความตั้งใจ เพราะเด็กๆ จะได้ให้สมาธิในการจับจังหวะ ของดนตรี และเล่นตาม นอกจากด้านสมาธิแล้ว ยังจะช่วยในเรื่องของ