ดนตรีในการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

วิธีการใช้ดนตรีในการช่วยพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

วิธีการใช้ดนตรีในการช่วยพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

    การนำกิจกรรมดนตรีมาประกอบการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับบทเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยนั้น มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เด็กเรียนด้วยความสนุกไม่เบื่อหน่ายกับวิชาที่เรียน เพราะเป็นการได้รับความรู้จากบทเรียนผสมกับการเล่นไปแบบไม่รู้ตัวและจะส่งผลให้เด็กนั้นสามารถจำเรื่องราวต่างๆได้ดีขึนด้วย เพราะจะทำให้สมองส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับความจำเปิดรับความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการร้องเพลง ที่จะทำให้ร้องเพลงเก่งขึ้น!

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการร้องเพลง

ปัจจัยหลักการเกิดเสียงประกอบไปด้วย 4 กระบวนการ  1.การหายใจ 2.การออกเสียง 3.การสะท้อน 4.การเปล่งเสียง  4.กระบวนการ ดังกล่าวสามารถแยกแยะได้ในการอธิบาย แต่ในภาคปฏิบัติแล้วต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปัญหาที่เกิดจากการร้องส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่ผสานกันของการทำงานในกระบวนการดังกล่าว การควบคุมการหายใจ ออก นั้นเป็นหลักสำคัญของการขับร้อง การเปล่งเสียงคือการผลิตเสียงโดยการสั่นของเส้นเสียงที่ปรับโดยช่องสะท้อนเสียงและร่องสะท้อนเสียงซึ่งเกิดในกล่องเสียง เวลาที่เส้นเสียงถูกปิดเข้าหากันและมีแรงดันลมทำให้สั่น ให้การเกิดเสียงที่มีพลัง เส้นเสียงถูกปิดเข้าหากัน เกิดการเคลื่อนที่ภายในกล้ามเนื้ออริทินอย และดึงวงกระดูกอ่อนเข้าหากัน

ประโยชน์ของดนตรีต่อพัฒนาการของเด็กที่คุณควรรู้

รู้หรือไม่ดนตรีนั้นมีประโยชน์ต่อการพัฒนาของเด็กมีผลโดยตรงต่อพัฒนาการทางสมอง อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนหลักๆที่สำคัญ ในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

สอนดนตรีนนทบุรี

การเรียนดนตรีกับ Maestro Music School ช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

การเรียนดนตรีกับ Maestro Music School ช่วยอะไรคุณได้บ้าง? เรียนดนตรีแจ้งวัฒนะ พร้อมสนุกสนานไปกับการเรียนหนึ่งในเครื่องดนตรียอดฮิตที่สุดในรอบศตวรรษผู้เรียนจะได้เรียนรู้จักการควบคุมเสียงเปีนโน การอ่านโน๊ต จังหวะ การควบคุมนิ้วมือจนเล่นเพลงได้สองมือพร้อมกันได้ภายใน 6 เดือน  รู้จักเสียงขั้นคู่จนไปถึงเนื้อหาคอร์ดเมือจบปีแรก เข้มขนไปด้วยเนื้อหาและความเพลิดเพลินจนกระทั้งผู้เรียนเกิดความมั่นใจและแสดงเดี่ยวได้ในที่สุด นอกจากนี้เองดนตรียังช่วยเสริมพัฒนาการในเด็กได้อีกด้วย   เรียนเปียโน ป็อป – แจ๊ส กับ Maestro Music School เติมเต็มความสนุกสนานด้วยการเรียนรู้จักการสร้างคอร์ด และรูปแบบจังหวะ (Rhythm Pattan) การเล่นประกอบทำนองในมือซ้าย และการเติมแต่งโน้ตในมือขาวให้มีสีสันด้วยเนื้อหาที่สำคัญอาธิเช่น  Scales modes และบันไดเสียงอื่นๆที่ชอบการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับเปียโนหรือที่เรียกว่า Voicing ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้เพลิดเพลินไปกับเพลงในไสตล์ที่ชอบ โดยครูผู้เชียวชาญ เฉพาะทางทำให้ผู้เรียนสามารถ แสดงได้อย่างคล่องแคล่ว ในแนวเพลงที่สนใจ แม้กระทั่งการประยุกต์ใช้ในรูปแบบของตัวเอง ก็ถูกรวมอยู่ในคอร์สเรียนนี้ด้วย   เรียนกีตาร์คลาสสิก กับ  Maestro Music School เริ่มต้นการเรียนรู้ตั้งแต่การตั่งสายกีตาร์ ลักษณะท่าทางการนั่งที่ส่งเสริมการเล่น การเรียนรู้จังหวะ ตัวโน๊ต การจับสาย แบบฝึกหัดที่จะช่วยฝึกนิ้วทั้งในมือซ้ายและมือขวา จนสามารถเล่นเพลงคลาสสิกในประเภทต่างๆ…