โรงเรียนสอนดนตรี

รายละเอียดโปรโมชั่น โรงเรียนสอนดนตรีแจ้งวัฒนะ

ทำไมต้องเรียนดนตรีกับ โรงเรียนสอนดนตรี Maestro Music School  เป็นสถาบันสอนดนตรีและศิลปะระดับมาตรฐานก่อตั้งและดำเนินการสอนโดยเหล่าคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ  เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต และ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา